Hygyrchedd

Ein polisi hygyrchedd

Rydym wedi ceisio gwneud ein gwefan mor hygyrch â phosib i bawb, beth bynnag eu hamgylchiadau.

Gwnaethpwyd pob ymdrech i sicrhau bod y templadau a ddefnyddir a chynnwys y wefan yn cydymffurfio â gofynion WCAG Blaenoriaeth 1 fel isafswm, ond dilynwyd canllawiau Blaenoriaethau 2 a 3 yn ogystal lle roedd hynny'n arwain at wella profiad y defnyddiwr.

Datblygwyd cynllun a golwg y wefan er mwyn i ddefnyddwyr dall a rhannol ddall fedru ei defnyddio. Mae’n addas i’w defnyddio gyda darllenwyr sgrin ac mae modd ei defnyddio heb lygoden na bysellfwrdd trwy ddefnyddio 'tab' i fynd o un linc i'r llall ac yna gwasgu 'ENTER'.

Ceisiwn ddefnyddio iaith glir a syml. Defnyddir testun tu cefn i bob delwedd.

Profwyd y lliwiau a’r cyferbyniad lliw a gall y defnyddiwr ddewis rhwng tri chefndir gwahanol. Gall y defnyddiwr hefyd ddewis rhwng tri maint testun gwahanol.

Ceisiwn gyhoeddi’r holl destun mewn dull HTML. Lle mae’n rhaid i ni ddefnyddio fformat gwahanol, megis PDF ceisiwn eu gwneud mor hygyrch ag sy’n bosibl.

Os ydych yn cael unrhyw anawsterau wrth ddefnyddio’r wefan, cofiwch gysylltu’n syth. Croesewir eich sylwadau, a gyda’ch cymorth gallwn wella’r wefan er lles yr holl ddefnyddwyr.

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com