Bedwen Lyfrau 2015

Bedwen Lyfrau 2015 will be held at Soar, Merthyr, Saturday, 2 May 2015

Bedwen Lyfrau Soar Merthyr 2015

Saturday 2 Mai, 2015

Digwyddiadau i Blant

11.00

Dona Direidi

Lansio cyfrol newydd gan y cyflwynydd hapus rapus – Dona Direidi yn Dysgu… Dawnsio (y Lolfa)

11.30

Dewch i gwrdd â Nel!

Darllen stori a direidi gyda Meleri Wyn James, awdur Na, Nel! (y Lolfa)

12.00

Anni Llŷn a Myrddin ap Dafydd: Serennu wrth ’Sgrifennu Stori Cymru

Perfformiad a gweithdy ysgrifennu creadigol i blant rhwng 8 a 13 yn seiliedig ar

Serennu wrth ’Sgrifennu (Peniarth) a Stori Cymru (Gwasg Carreg Gwalch)

Yn cynnwys cyhoeddi enillwyr gweithdai Bardd Plant Cymru, Aneirin Karadog

1.00

Egwyl i ginio

2.00

Cadw’n heini gyda Heini (Atebol) (hyd at 7 oed)

2.30

Gwyn ein byd – a gwyrdd! Croeso i Wenfro

Sgwrs a gweithdy yn seiliedig ar gyfres newydd o lyfrau stori ar gyfer plant bach ar thema ‘werdd’ gyda Llinos Mair (Gomer)

3.00

Y Ditectif Hanes’ – Sut ydyn ni’n gwybod sut le oedd yng Nghymru ddiwedd Oes Victoria?

Sesiwn gyda Catrin Stevens yn seiliedig ar hanes trychineb glofa’r Albion Cilyfnyndd yn 1894, ar gyfer plant rhwng 9–12 oed (CAA)

Digwyddiadau i Oedolion

10.30

Saesnes yng Nghymru: Elinor Wyn Reynolds yn holi’r ddysgwraig, blogiwr a’r awdures Sarah Reynolds

am ei phrofiadau wrth ddysgu Cymraeg ac am ei blog ‘Saesnes yng Nghymru yn dysgu Cymraeg ers 2009’ (Gomer)

11.15

Y fi yn fy nofel…

Catrin Beard yn holi Alun Cob a Llwyd Owen am eu nofelau a’r defnydd o alter-egos ynddynt (Gomer a’r Lolfa)

12.00

Golygfeydd hynod y Cymoedd mewn gair a llun: Dyfed Elis-Gruffydd (y Lolfa)

Y golygydd a’r daearegydd, sy’n enedigol o Ferthyr, yn trafod rhai o olygfeydd gorau de Cymru, a sut y bu i hanes siapio cymaint ar y tirwedd. Yn seiliedig ar ei gyfrol 100 o Olygfeydd Gorau Cymru.

1.00

Egwyl i ginio, yn cynnwys darlleniad o Nofel y Mis gan Joanna Davies (Gomer)

2.00

Lansio O’r Berth i’r Bont: Hunangofiant Gwyn Griffiths (y Lolfa)

Bethan Mair yn holi’r newyddiadurwr a’r awdur ar achlysur lansio hanes ei fywyd diddorol

3.00

Englynion fy mywyd: Dafydd Islwyn (Barddas)

Anrhegu Dafydd Islwyn – Gwobr y Fedwen am Gyfraniad Oes

4.00

Cyflwyno hanes cyfoes i blant (RILY)

Trafod sut y mae mynd ati i gyflwyno hanes mewn llyfrau plant, gydag awduron rhai cyfrolau diweddar

Gwales

Books from Wales on-line

gwales.com

Welsh Book Trade Info

The Welsh Books Council's information resource for the book trade.

Welsh Book Trade Info